torsdag 20 september 2012

Ingen bloggfråga v 38 - men läxa

Läxan till onsdag v 39 är att läsa igenom Torbjörn Forslids artikel (finns länkad till uppe till höger under rubriken Katarinas dokument) och i artikeln markera de ställen som handlar om samband mellan Strindbergs liv och hans författarskap.

Fundera sedan över de samband Forslid tar upp:
1. Kan man "sortera" i olika "slags" samband? Personlighet, erfarenheter, ekonomi, politik... Vilka rubriker skulle du sätta?
2. Gäller de samband som beskrivs alla författare eller finns det något eller några som är specifika för just Strindberg? Vilka i så fall och hur?
3. Gäller de samband som finns alla tider eller är det något eller några som är specifika för just Strindbergs tid? Vilka i så fall, och hur?

På onsdag kommer vi att jobba med den andra artikeln - och vill du förbereda dig är det inte dumt att försöka läsa igenom den. Den är svår (i alla fall delvis) så det är en utmaning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar