torsdag 13 september 2012

Samarbetet biologi-svenska

Ett kort litet samarbete mellan biologi och svenska pågår nu: ni ska skriva en rapport (TIMRAD) utifrån era etiologistudier i biologin, och er argumenterande diskussion (där ni resonerar om hur djur och natur samspelade i det hägn ni observerade; hur ska man se på djurens beteenden i hägnet i förhålllande till vad man vet om dem i vilt tillstånd?).

På Fronter ligger i svenskrummet en särskild sammanställning av det som står i de centrala målen i svenska vad gäller skrivande, och kunskapskraven som hör samman med dem. Utifrån dessa kunskapskrav bedöms du - och jag tror att du kommer att få se hur du uvecklas under kursen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar