torsdag 25 april 2013

För er som inte skrev modernismen-uppgiften på lektionen i onsdags

- jag hoppas att det inte var fler än de två jag visste i förväg, men var det det så är det följande som gäller:
Ni ska OCKSÅ skriva men som hemuppgift ( och nej, den bedöms givetvis inte efter samma mått som dem som skrevs på lektionstid. Skriver man hemma kan man ju ha all möjlig hjälp till hands, och det har man inte när man skriver i skolan. Ett tillfälle att skriva i skarpt läge i skolan kommer att ges till dem som misssade detta senare, jag lovar :) ).

Här är skrivuppgiften om modernismen N11e:
Välj EN av de två nedanstående uppgifterna. Om du är en av dem som ännu inte presenterat något på lektionstid får du välja två av presentationerna du lyssnat till (har du dålig närvaro är det tur att det ligger ett par redovisningar på webben, i facebook-gruppen). Var noga med att följa uppgiftsanvisningarna, och bemöda dig om både ett relevant innehåll och ett uttrycksfullt och varierat språk.

1. Två olika sätt att bryta mot konventionerna
All modernism handlar om att bryta mot konventionerna. Presentera två olika sätt att göra detta, utifrån dels det du själv presenterade, dels det någon annan presenterat på lektionstid. Jämför de olika uttryckssätten till form och innehåll, och ge konkreta exempel på hur brotten mot konventionen tar sig uttryck. Ta själv ställning till vilket av de två uttryckssätten du tycker är intressantast eller mest effektfullt, och argumentera för ditt ställningstagande.

2. En viktig fråga på flera sätt
Många av modernismens författare arbetade med samma frågor även om de presenterade dem på helt olika sätt. Presentera två författare som kan ”inordnas” i två olika –ismer, eller två olika –ismer, den du själv presenterat och en av dem dina klasskamrater presenterat på lektionstid. Visa på likheter mellan dem vad gäller innehållet, och ge konkreta exempel på hur de uttrycker detta innehåll. Ta själv ställning till vem/vad som gestaltar innehållet/frågorna intressantast eller mest effektfullt, och argumentera för ditt ställningstagande.

Gör ditt ALLRA BÄSTA – mer kan ingen begära.

Lämnas in på Fronter senast 2 maj!

måndag 22 april 2013

Världsbokdagen i dag!

Fira med att ta tag i nobelprisläsningen: Dvärgen av Pär Lagerkvist. Introfilm finns i tidigare inlägg och boken på biblioteket!

Läsning: Dvärgen!

Modernismen - Pär Lagerkvist! Erik Bj ska få hålla sin presentation för oss alla, vilket ju blir väldigt bra när vi nu tar oss an Dvärgen. En klassiker! Går att låna i biblioteket nu, och ska vara utläst den 30 maj. Se filmen för att komma igång och få frågeställningar att tänka på medan du läser.
måndag 15 april 2013

Modernismen - redovisningar och skriftlig uppgift onsdag 24 april

Så - nu är det dags för redovisningar av modernismen. Redovisningsschemat ligger i planeringsschemat (längst uppe till höger på bloggen).

ALLA ELEVER SKA NÄRVARA PÅ ALLA REDOVISNINGAR - det är nämligen så att det BÅDE är examination i muntlig framställning (när ni redovisar) och inlärningstillfälle i litteraturhistoria (när ni lyssnar).

Och att ni tänkt och lyssnat kommer ni att få tillfälle att visa onsdagen den 24 april, då ni på lektionstid ska skriva en text där ni jämför er egen -ism eller författare med någon annan, och då någon annan från en lektion när ni inte själva redovisat. Den exakta uppgiftsformuleringen får ni på onsdagen, men NI SKA ALLTSÅ KUNNA ANVÄNDA ER AV INFORMATION FRÅN DE ANDRAS REDOVISNINGAR. Och så ska ni visa att ni kan skriva en fungerande text. Typ miniuppsats (ja, mini - för ni har bara 75 minuter på er. Ingen dator, utom för Marcus som har sin allestädes närvarande iPad).

Så kom i tid, kom pigga och alerta, ha med er anteckningsmaterial och bara SUG I ER info och tankar från era klasskamrater! :)