måndag 15 april 2013

Modernismen - redovisningar och skriftlig uppgift onsdag 24 april

Så - nu är det dags för redovisningar av modernismen. Redovisningsschemat ligger i planeringsschemat (längst uppe till höger på bloggen).

ALLA ELEVER SKA NÄRVARA PÅ ALLA REDOVISNINGAR - det är nämligen så att det BÅDE är examination i muntlig framställning (när ni redovisar) och inlärningstillfälle i litteraturhistoria (när ni lyssnar).

Och att ni tänkt och lyssnat kommer ni att få tillfälle att visa onsdagen den 24 april, då ni på lektionstid ska skriva en text där ni jämför er egen -ism eller författare med någon annan, och då någon annan från en lektion när ni inte själva redovisat. Den exakta uppgiftsformuleringen får ni på onsdagen, men NI SKA ALLTSÅ KUNNA ANVÄNDA ER AV INFORMATION FRÅN DE ANDRAS REDOVISNINGAR. Och så ska ni visa att ni kan skriva en fungerande text. Typ miniuppsats (ja, mini - för ni har bara 75 minuter på er. Ingen dator, utom för Marcus som har sin allestädes närvarande iPad).

Så kom i tid, kom pigga och alerta, ha med er anteckningsmaterial och bara SUG I ER info och tankar från era klasskamrater! :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar