onsdag 26 september 2012

Bra jobbat med Strindbergsuppsatsen i dag!

Det gemensamma skrivandet på gång. Ni som var sjuka läggs in i grupper när ni kommer tillbaka till skolan - se TILL att ni håller koll på vad som händer!

Viktigt nu: att få koll på Google  Docs, som vi ska använda för det gemensamma skrivandet. Titta på filmen nedan och ta dessutom reda på vilken mailadress du angivit till ditt Google-konto (behövs för att vi ska kunna dela dokument som jag vill...), så ska vi strukturera och ordna på lektionen i morgon. OBS det är en annan lärare än jag som gjort filmen, och en annan skola - så inga klassbeteckningar eller så stämmer. Men PRINCIPEN är densamma!!

torsdag 20 september 2012

Börja redan nu att tänka på ditt eget Strindbergsperspektiv

... och fundera över om du vill läsa dramatik eller prosa, kanske över ämnesområde och fokus...

Ingen bloggfråga v 38 - men läxa

Läxan till onsdag v 39 är att läsa igenom Torbjörn Forslids artikel (finns länkad till uppe till höger under rubriken Katarinas dokument) och i artikeln markera de ställen som handlar om samband mellan Strindbergs liv och hans författarskap.

Fundera sedan över de samband Forslid tar upp:
1. Kan man "sortera" i olika "slags" samband? Personlighet, erfarenheter, ekonomi, politik... Vilka rubriker skulle du sätta?
2. Gäller de samband som beskrivs alla författare eller finns det något eller några som är specifika för just Strindberg? Vilka i så fall och hur?
3. Gäller de samband som finns alla tider eller är det något eller några som är specifika för just Strindbergs tid? Vilka i så fall, och hur?

På onsdag kommer vi att jobba med den andra artikeln - och vill du förbereda dig är det inte dumt att försöka läsa igenom den. Den är svår (i alla fall delvis) så det är en utmaning!

torsdag 13 september 2012

Samarbetet biologi-svenska

Ett kort litet samarbete mellan biologi och svenska pågår nu: ni ska skriva en rapport (TIMRAD) utifrån era etiologistudier i biologin, och er argumenterande diskussion (där ni resonerar om hur djur och natur samspelade i det hägn ni observerade; hur ska man se på djurens beteenden i hägnet i förhålllande till vad man vet om dem i vilt tillstånd?).

På Fronter ligger i svenskrummet en särskild sammanställning av det som står i de centrala målen i svenska vad gäller skrivande, och kunskapskraven som hör samman med dem. Utifrån dessa kunskapskrav bedöms du - och jag tror att du kommer att få se hur du uvecklas under kursen!

Bloggfråga v 37

Bloggfrågan v 37 utgår från Skansenbesöket och studierna av etiologi - men spänner lite vidare. Hur ser du på djurparker och behovet av dem? Har du några riktigt fina minnen från en djurpark att dela med dig av? Eller tänker du tvärtom, att djurparker är förkastliga? Samma bloggfråga alltså vare sig du var med på Skansen eller ej...

fredag 7 september 2012

Bloggfråga vecka 36

Torsdagslektionen ägnades åt Mr Pip, Mr Watts och de andra karaktärerna i den roman vi läst tillsammans: Att tro på Mr Pip av Lloyd Jones. Det blev många intressanta samband mellan teman i boken och berättelsernas roll för människan, på gott och ont.

FÖR DIG SOM VAR PÅ LEKTIONEN (några var ju sjuka) innebär veckans blogguppgift att välja något av de teman ni diskuterade i din grupp och INTE redovisade och skriva om det: vilket är temat och vilket/vilka samband har det med berättelser och berättande i romanen?

FÖR DIG SOM MISSADE LEKTIONEN finns en uppgift där du ska redovisa boken enskilt. Det blir ju sällan lika givande som att få prata om den tillsammans med andra, men jag hoppas att du inte har sån otur att du är sjuk nästa gång vi ska diskutera en gemensamt läst roman. Det du får blogga om är helt enkelt din läsupplevelse (analysen får du uppgift till när vi ses) av romanen. Vad tyckte du om? Vad tyckte du inte om? Fanns det något du inte förstod? Vilka teman/mönster bär du med dig efter läsningen?

tisdag 4 september 2012

Glöm inte vad du ska tänka på till på torsdag!

Många såg filmen om Att tro på Mr Pip när vi träffades i klassrummet vid det inregnade "poesi-i-parken"-tillfället. För den som till äventyrs missat den (och jag erkänner - jag har ju inte lagt den här! Den ligger på Fronter dock...) finns den här också:

Bloggfråga v 35

Ja - jag vet, lite sent. Men bloggfrågan för vecka 35 var (observera tempusformen - nu bör ni ha kommit vidare) att skriva något kort om sin sommarläsning.

Alla bloggfrågor kommer att finnas här förstås - och vän av ordning konstaterar förstås att det inte ligger någon för den här veckan... Men den, mina vänner, kommer på torsdag. Allt har sin tid!