onsdag 10 oktober 2012

Romanläsning vecka 41-43

Under veckorna 41 - 43 ska ni läsa en roman med medeltidsanknytning, och skriva en kortare (1-2 A4sidor dataskriven) text som diskuterar bokens innehåll utifrån specifika frågor (se nedan). Ni har två böcker att välja mellan. Boken ska vara utläst och texten inskickad senast fredagen den 26 oktober.

De två alternativen är

Kristin Lavransdotter av Sigrid Undset.
En av världens bästa kärleksromaner, och en fascinerande skildring av det medeltida Norden (historiskt sett mycket välgjord). Sigrid Undset fick Nobelpriset i litteratur främst med tanke på denna bok (ja, egentligen en trilogi då).
I din text ska du beskriva två olika viktiga teman i romanen (du väljer själv vilka du tycker är mest intressanta), och med hjälp av citat och referat visa hur Undset arbetar för att skapa känslor och väcka tankar och idéer hos läsaren. Du ska också resonera kring på vilka sätt dessa teman knyter an till/hör ihop med problem och frågeställningar som kan ha varit viktiga i samhället när Undset skrev romanen.

eller

Trägudars land av Jan Fridegård
Till skillnad från Undsets roman är Fridegårds berättelse inte en historiskt "korrekt" historia; Fridegård har snarare använt vikingatiden för att diskutera saker som är viktiga i samtiden (när boken skrevs). Men han har inspirerats en hel del av till exempel den isländska sagans stildrag.
I din text ska du dels beskriva två olika viktiga teman i romanen (du väljer själv vilka du tycker är mest intressanta) och med hjälp av citat och referat visa hur Fridegård arbetar för att få fram ett budskap. Du ska också göra en jämförelse mellan den isländska sagans stil och verkningsmedel, och Fridegårds sätt att berätta. Också här är det förstås viktigt med citat och referat för att stödja dina resonemang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar