fredag 30 november 2012

Slutspurt Strindberg - Urkund, mm

Så är det alltså slutspurt i Strindbergsjobbet.

Jag tycker att det är en JÄTTEBRA idé att ni själva - om ni vill - skickar in era uppsatser till Urkund för att kolla om ni fattat detta med referat, citat och närhet till ursprungskällorna rätt. Så här kan ni då göra: ni skickar uppsatsen till klycken.ostrareal"snabela"analys.urkund.se Sedan kommer jag att få en analys till min mail, som jag ser till hamnar (via Fronter gissningsvis, men jag kan också skicka länk via GoogleDocs) hos rätt person. Jag skickar en blänkare på fb till den som skickat in sin analys när det finns något att se, så ni vet.

Ni kan lämna in den färdiga uppsatsen via GoogleDocs (dela med mig, ni har adressen katarina.lycken"snabela"gmail.com) eller i inlämningsmappen i Fronter, senast torsdagen den 6 december 18.00.

Och på onsdag ska vi ägna oss åt något helt annat! Nästan i alla fall... ;)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar